Har du en reservering med et beløb stående på din konto med Place2Book ApS, skyldes dette at forbindelsen mellem din bank og Place2Book er afbrudt inden din bank har godkendt dit køb. 


 


Dette betyder at:  • Du ikke har købt noget hos Place2Book.

  • Vi kan ikke hente betalingen da den ikke findes i vores system mere. 

  • Vi kan ikke annullere den da den ikke findes og vi intet ID har på den.

  • Du skal købe på ny for at have en gyldig billet.

  • Reservationer gennem internethandel slettes automatisk efter 30 dage, Place2Book kan ikke fjerne den. Du skal kontakte din bank og høre dem hvad de skal bruge for at reserveringen kan fjernes fra din konto.

  • Kontakt evt. Place2Book med en mail til din kontakt i din bank samt kopi af din Reservering - så skriver Place2Book til din bank, Cc dig og her bekræfter vi ikke vil hente dine penge.