Hvis der skulle mod forventning opstå problemer med håndscanneren, kan det anbefales at geninstallere enheden hvis andre løsninger ikke er mulige.


Start processen ved at gå ind og lav en factory data reset inde under indstillinger/settings. Når enheden er klar gør følgende:


   • Sæt sprog til dansk i Settings under Language & input, og sæt Language til dansk samt ændre keyboard til dansk.

  • Under Enhed i indstillinger, slå Scanner til.

  • Under Trådløst og Netværk tilslut scanneren til et trådløst netværk.

  • Under System i indstillinger, tryk Dato og tid og fjern begge flueben og indstil tidzonen til GMT+1. 

  • Under Konti tilføj en Google-konto, slå eventuelt synkronisering af alle ting fra på kontoen for at slippe for unødvendige ting. 

  • Gå ind på Play Butik-app'en og hent opdateringer, samt Place2Book Scanner-app'en. 
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.place2book.scanner&hl=da

  • Åben P2B Scanner-app'en og log in.


 


Hvis der stadig skulle være problemer med håndscanneren, kontakt da Place2Book support.