Place2Book Status

  • Place2Book afventer adgang til test og produktionssystem. Bolden er hos DDF/Reload. Vi følger jævnligt op.
  • Place2Book gør alt hvad vi kan for at få integrationen på plads, men jf. ovenstående sidder vi pt stadig i venteposition.


Hvad gør vi for at informere

For at gøre processen nemmere og sikre os, at alle får de korrekte informationer så hurtigt som muligt, vil vi foreslå at I tilmelder jer vores nyhedsbrev (på nedenstående link).

I disse nyhedsbreve vil der snarligt fremgå, hvilke tiltag I skal tage (og vi vil bestræbe os på at lave det Nemt, Enkelt og Hurtigt).


Vi vil holde jer informeret, og vi vil bestræbe os på at afsende en ugentlig statusmail. Næste nyhedsbrev sendes i uge 20.